Политика за защита на личните данни

Администратор на личните данни:

„БГ Инвест 76“ ЕООД, наричан по-долу Администраторът

Данни за връзка:

Email: bginvest76@abv.bg

Mob.: +359889767676

Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев №47 , вх.1, ет.1, офис 4

Офис 2: жк.Меден Рудник, РЦ /до Общински басен, базар „Тами”/

Контакти на длъжностното лице по защита на личните данни на „БГ Инвест 76“ ЕООД

„БГ Инвест 76“ ЕООД, наричан по-долу Администраторът

Данни за връзка:

Email: bginvest76@abv.bg

Mob.: +359889767676

Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев №47 , вх.1, ет.1, офис 4

Офис 2: жк.Меден Рудник, РЦ /до Общински басен, базар „Тами”/

Информация за Комисията за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Сигурността, правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за „БГ Инвест 76“ ЕООД и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация. 

  Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни, както на регистрираните потребители, така и на всеки оставил своите лични данни във формите на запитвания. С използването на CRM система и полагането на мерки за защита на нашето он- и офлайн съдържание ние гарантираме, че сме взели мерки срещу неправомерното обработване на ЛД данни, които получаваме. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

  Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на „БГ Инвест 76“ ЕООД. Тя  не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас – нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки (недвижими имоти, информация за жилища, „Блог статии“ за фирмата и интересна информация, свързана с недвижимите имоти, друга полезна информация, която е свързана с бранша, в които оперираме, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от „БГ Инвест 76“ ЕООД.

  Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които „БГ Инвест 76“ ЕООД събира и обработва от запитвания и регистрации на този сайт и във връзка с недвижимите имоти и услугите, които предлага. Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за този уеб сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт и са собственост на „БГ Инвест 76“ ЕООД.

Как събираме лични данни:

На сайта на „БГ Инвест 76“ ЕООД има два директни начина за събиране на лични данни:

 • Чрез регистрация на сайта;
 • Чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания;

  За да можем да обработваме Вашите запитвания, са ни необходими лични данни – две имена и контактни данни – изискване на CRM системата, с която работим. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас. Ако се регистрирате на нашия сайт или отбележите, че искате да получавате информация от нас чрез имейл, в специално поставеното поле, ние ще Ви изпращаме информация по имейл (наши оферти, актуална информация от Блога ни и др. маркетингови съобщения), но не повече от 2 пъти месечно. За целта Вие трябва да сте отметнали, че сте съгласни да получавате такава информация. 

Моля, имате предвид, че Винаги можете да се откажете да получавате имейли от нас!

С каква цел събираме личните Ви данни:

 • За да Ви изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
 • За да Ви изпращаме имейли с наши промоции, актуално новини и други маркетингови съобщения и материали;
 • Ако сте наши клиенти, да Ви изпращаме документи по имейл.
 • Изпълнение на задълженията на „БГ Инвест 76“ ЕООД по договор с Вас;
 • За целите на легитимния интерес на „БГ Инвест 76“ ЕООД;
 • Статистически цели.

Какви данни обработваме:

  Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация за лицата – номер, име и фамилия, имейл, които са необходими за регистрацията и изпращането на запитване, данни за характеристиките на търсения имот, както и информация за бюджета, ако потребителя желае да предостави, квадратура на търсения имот и други. Предоставянето на ЛД е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт. Регистрацията е необходима само за допълнителни услуги, които фирмата предлага под формата на информация, която можете да получите безплатно на някой от нашите телефони. Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол. На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics, CRM система, която използваме. Тези маркери и информацията събирана от сайта ни дават информация за:

 • Уеб браузера Ви и операционната система;
 • Референта, които Ви препращат към нашата страница;
 • Продължителност и дата на посещение;
 • IP – адрес;
 • Ваши запитвания;
 • Данни за регистрация на сайта;
 • Общи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране; 

При обработка на Вашите лични данни (ЛД) ние спазваме следните принципи:

 • Поверителност на обработването на ЛД и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;
 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

Колко време ще съхраняваме ЛД на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт: 

„БГ Инвест 76“ ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години. Ако лицето е закупило недвижим имот или има сключен договор с някое от дружествата на „БГ Инвест 76“ ЕООД неговите лични данни се използват до изтичане на сроковете за обработка на ЛД, съгласно договора и законодателството, освен ако няма основателна законова причина да се пазят за по-дълъг период ЛД на лицето.

  Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „БГ Инвест 76“ ЕООД, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:

  Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в CRM система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство. Тази система се подлежи на обработка само от оторизирани от „БГ Инвест 76“ ЕООД  длъжностни лица.

Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да Ви изпращаме рекламни имейл, ако сте се регистрирали;
 • Да обработваме вашите запитвания;

  Ако сте се регистрирали, ние използваме Вашия електронен адрес, за да можете да получавате информация за нашите обекти и недвижими имоти, услуги, които предлагаме, блог статии и друга любопитна информация.

Линкове към уеб страници част от групата и други уеб страници на наши партньори

  Нашата уеб страница съдържа линкове към други уеб страници на други фирми и е възможно да има препратки към наши партньорски фирми, с които работим. Политиките за защита на ЛД важат само за този сайт. Всеки сайт, който е собственост на „БГ Инвест 76“ ЕООД има собствени политики за защита на ЛД. Нашите партньорски сайтове администрират самостоятелно, притежаваните уеб страници. „БГ Инвест 76“ ЕООД не носим отговорност за други уеб страници, различни от https://bginvest76.com. Общите условия и защитата на ЛД са само за лендинг/целевите страниците собственост на „БГ Инвест 76“ ЕООД и този сайт. Ние не носим отговорност за съдържанието на другите уебсайтове и Ви молим да обръщате внимание на тяхното съдържание. Отговорност за каквито и да е нарушения и злоупотреби носи само доставчикът на уеб страницата към която сте били пренасочени.

Уеб услуги, които използваме

Google Analytics и Google Adwords

  Уеб услуги, предлагана от Google, Inc („Google“).
Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.
Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настройте браузера си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настройте сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

  Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

  Google Ads (можете да промените настройките си и да не Ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

  През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат 25/05/2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

  Facebook и Instagram

Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа Facebook и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Когато влезете през фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Faceobook & Instagram ремаркетинг, за да ви показваме наши реклами, на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc. За повече информация, посетете страницата на Facebook, свързана с политиката им за защита на ЛД тук!

Какви са вашите права?

  Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравен. За целта изпратете имейл на нашия ДПО, на контактите посочени в началото на тази страница.

 Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на bginvest76@abv.bg

Type at least 1 character to search

За да получите повече информация за нашите текущи проекти, моля свържете се с нас.

Email: office@bginvest76.com

Офис 2: гр. Бургас, пл. Баба Ганка 4

Последвайте ни в социалните мрежи