Отлична локация
Практично разпределение
Завършени по БДС
В близост до парк
Гаражи
Площ
Чиста площ
Цена
План
П - 15
19.86
П - 16
17.51
П - 17
17.45
П - 18
30.12
П - 19
19.58
П - 22-23
35.28
П - 24
18.69
П - 25
18.03
П - 26
20.53
П - 27
20.53
П - 28
22.11
П - 29
18.19
П - 30
16.55
П - 31
16.55
П - 32
16.55
П - 33
16.55
П - 34
16.55
П - 35
16.55
П - 36
16.55
П - 37
16.55
П - 38
18.21
П - 39
25.60
П - 40
19.75
П - 41
18.68
П - 42
18.88
П - 43
17.41
П - 43
17.41
П - 44
16.71
П - 45
17.96
П - 46
18.66
П - 47
22.17
П - 48
22.19
П - 49
19.70
П - 50
19.68
П - 51
18.74
П - 52
17.21
П - 53
17.21
П - 54
16.56
П - 55
16.80
Гаражи
П - 15
Площ
19.86
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 16
Площ
17.51
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 17
Площ
17.45
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 18
Площ
30.12
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 19
Площ
19.58
Чиста площ
Цена
Гаражи
П -19
Площ
19.58
Чиста площ
Цена
Гаражи
П -19
Площ
19.58
Чиста площ
Цена
Гаражи
П -20
Площ
17.96
Чиста площ
Цена
Гаражи
П -21
Площ
17.96
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 22-23
Площ
35.28
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 24
Площ
18.69
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 25
Площ
18.03
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 26
Площ
20.53
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 27
Площ
20.53
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 28
Площ
22.11
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 29
Площ
18.19
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 30
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 31
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 32
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 33
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 34
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 35
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 36
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 37
Площ
16.55
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 38
Площ
18.21
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 39
Площ
25.60
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 40
Площ
19.75
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 41
Площ
18.68
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 42
Площ
18.88
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 43
Площ
17.41
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 43
Площ
17.41
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 44
Площ
16.71
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 45
Площ
17.96
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 46
Площ
18.66
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 47
Площ
22.17
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 48
Площ
22.19
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 49
Площ
19.70
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 50
Площ
19.68
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 51
Площ
18.74
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 52
Площ
17.21
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 53
Площ
17.21
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 54
Площ
16.56
Чиста площ
Цена
Гаражи
П - 55
Площ
16.80
Чиста площ
Цена
Свържете се с нас за повече информация

    Type at least 1 character to search

    За да получите повече информация за нашите текущи проекти, моля свържете се с нас.

    Email: office@bginvest76.com

    Офис 2: гр. Бургас, пл. Баба Ганка 4

    Последвайте ни в социалните мрежи