logo
  • ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

tel.: +359 889 76 76 76   e-mail: office@bginvest76.com

tel.: +359 889 76 76 76         e-mail: office@bginvest76.com

logo

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

"Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!", Васил Друмев - прочутият Търновски митрополит Климент и изтъкнат духовник

Първи ноември е празник на българската историческа памет и национално самочувствие, дело на хилядите книжовници, просветители и революционери, посветили живота си на знанието, духовността и свободата. С неуморния си всеотдаен труд, водени от пламъка на родолюбието, те вдъхват вяра в собствените сили на народа ни по пътя към възстановяване на българската държавност. Делото на народните будители утвърждава през вековете нашите национални ценности и идеали, човешкото ни самочувствие и достойнство.

 

Кои са народните будители?

Свети Кирил и Свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и още много българи. Те са помогнали на народа да се събуди от мрака и незнанието.

Славата на пръв будител на нацията носи Паисий Хилендарски или както народа го знае и почита Отец Паисий. През 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята "История славянобългарская". Пропита дълбоко с демократичните идеи на Възраждането, той възкресява историческия спомен за героичното минало на родината си. Внушава на неуките си сънародници, че познаването на миналото обогатява човешкия разум и надмогва срама от невежеството. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален празник.

 

Отмяна на празника по време на комунистическия режим …

През 1945 г. честването на празника е отменено от комунистическия режим. Забраната е част от системно налаганата в обществото пропаганда и цензура, характерни за целия период на тоталитарно управление на България. С този акт комунистическата власт се опитва да омаловажи значимостта на будителите и техния принос за развитието на културата и историята в България. Въпреки това традицията остава запазена в паметта на българския народ. В много селища на България този ден се отбелязва неофициално. В района на град Пирдоп на този ден учениците от началните училища изработват фенерчета с изписани букви от българската азбука, осветени отвътре и дефилират пред обществото на селището облечени тържествено, в много случаи с народни носии.

 

Завръщане …

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. От 2002 г. се изпълнява ритуал по издигане на националното знаме пред парадния вход на Президентската администрация и извършване на тържествена смяна на караула.

 

 

Източник: Уикипедия

Автор: Надежда Николова

 

 

 

 

Всички новини