logo
  • ИЗГРАЖДАТ НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА В Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

tel.: +359 889 76 76 76   e-mail: office@bginvest76.com

tel.: +359 889 76 76 76         e-mail: office@bginvest76.com

logo

ИЗГРАЖДАТ НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА В Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Програмата на кметът Димитър Николов включва проект за изграждане на нова пътна връзка на "Меден рудник". Като началната и финалната точка на предвиденото ново трасе ще са две кръстовища, тепърва ще се реши от какъв вид е най-подходящо да бъдат те. Първото е ситуирано в района на продължението на ул. „Александър Георгиев Коджакафалията“ след „Битака“ и преди Пречиствателната станция на „Меден рудник“. Второто кръстовище е предвидено при връзката на потенциалното трасе с републикански път I-9 – по пътя към Созопол, малко преди бензиностанция „Лукойл“. За да се осъществи връзката между двете кръстовища, ще се наложи преминаването през водни площи.

Изграждането на новата пътна връзка е необходима и заради предстоящото допълнителното усвояване на незастроените към момента терени при входа на „Меден рудник“, чрез създаването на нова индустриална зона. В нея ще бъдат реализирани нови работни места, което означава и повече пътуващи хора.

Определеният терен за новото пътно трасе е предимно равнинен, като надморска височина е близо до морското ниво. Той е подходящ за провеждането на пътната инфраструктура без значителни разлики в нивелацията. Важна особеност е наличието на съществуващи съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – високоволтови въздушни кабелни линии за пренос на електрическа енергия, въздушни електропроводи, продуктопровод, канали и водопроводи. Всички те следва да бъдат обследвани в едно със сервитутите им и проектното решение да бъде максимално съобразено с тях и нормативните изисквания.

Съгласно схемата на културно-историческото наследство към ОУП на гр. Бургас, в територията няма недвижими културни ценности, археологически обекти и техни охранителни зони. Трасето не преминава през защитени територии или територии със специален режим на опазване.

 

Текст: Надежда Николова

Снимкa: https://www.flagman.bg

 

 

Всички новини